Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Głęboko poruszeni zawiadamiamy ze smutkiem, że 3 stycznia 2010 roku zmarł
ś. + p.

Prof. dr hab. Stefan Krzysztof Kuczyński

Odszedł od nas wielki Uczony, światowej rangi znawca heraldyki, członek Międzynarodowej Akademii Heraldyki, bez Którego nie odrodziłoby się Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Był jego Współzałożycielem, Członkiem Honorowym i wieloletnim Prezesem.

 Straciliśmy Człowieka wielkich cnót, Mistrza i Przyjaciela

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Pogrzeb odbędzie się dnia 11 I 2010 r.  po mszy świętej w kościele św. Karola Boromeusza
na Powązkach w Warszawie (o godzinie 11.00)

 

 
 

Zebrania naukowe

    

 

Statut

Zapraszamy do udziału w interesujących spotkaniach. Spotkania mają charakter otwarty - są bezpłatne, wstęp wolny dla każdego.

Statut Polskiego Towarzytwa Heraldycznego. Cele i środki działania, członkowie, władze, zarząd, oddziały, fundusze.

 

Publikacje Towarzystwa

Członkostwo

Biuletyn Towarzystwa oraz inne publikacje tematyczne, również wersje elektroniczne do pobrania.

Zasady wstępowania do Towarzystwa. Deklaracja członkowska.

 

Informacje Zarządu Głównego

Kontakt

 Bieżące informacje na temat działalności Towarzystwa, ważne wydarzenia związane z heraldyką.

Podziel się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Zadaj dowolne pytanie - jesteśmy dla Ciebie!

 

 

Copyright 2004 - Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Warszawa